Voor Ouders !

Zoek je begeleiding van je kind? Loopt je zoon of dochter vast? H3Lab biedt een aanvulling op het hulpaanbod van scholen en zorgverleners, voor jongeren die dreigen uit te vallen op school of überhaupt vastlopen in hun leven.

Op dit moment bieden we een 12-weeks programma aan dat we ontwikkeld hebben voor jongeren van 14-24 jaar. Dat programma bieden we nadrukkelijk niet aan binnen schoolmuren, maar in een ruimte op het Zwitsalterrein in Apeldoorn. Op die manier bieden we nieuwe mogelijkheden voor jongeren die grote moeite met school hebben. Om mee te doen hoef je niet in Apeldoorn te wonen.

In het traject gaan jongeren twee dagdelen per week in een vaste structuur met hun eigen doelen aan de slag. Het leven en de dromen van de jongere vormen daarbij het startpunt, omdat schooluitval vaak maar één van de uitdagingen is waar een jongere mee worstelt. Soms is er gedoe thuis, zijn er financiële problemen, of loopt het met vrienden niet lekker. En vaak speelt ook het gedrag van de jongere zelf  mee: Als je veel blowt, gamed, drinkt of weinig slaapt, helpt je dat niet om je dromen na te jagen. Wij hebben geen oordeel, maar we delen bijvoorbeeld wel kennis en tools om te zorgen dat je je beter gaat voelen en misschien wel andere keuzes gaat maken.

De meeste jongeren komen bij ons terecht via school, maar als ouder kun je je kind ook direct bij ons aanmelden. Neem contact met ons op om te bespreken wat mogelijk is.